Gable Insurance AG's danske, juridiske repræsentant

Gable Insurance AG's danske, juridiske repræsentant

Alle henvendelser i anledning af Gable Insurance AG's tilbagekaldelse af forsikringstilbud skal ske skriftligt til Bergenser Advokatfirma, Østre Kanalgade 4, 9000 Aalborg, att.: Paw Christensen eller pr. e-mail til pc@bergenserlaw.dk.

Anmeld skade

Anmeld skade

Du kan anmelde skader til Husejernes Forsikring her. Har du akut brug for hjælp uden for vores normale åbningstid, kan du ringe til en døgnbemandet alarmcentral. Andre skader skal anmeldes online.

Bestil rapporter

Bestil rapporter

For at kunne modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring, skal der foreligge en tilstandsrapport og en el-rapport. Du kan bestille dine rapporter igennem vores samarbejdspartner, Husejernes Boligbesigtigelse.


Vedligehold døre og vinduer

Døre og vinduer udsat for al slags vejr, hvilket påvirker levetiden. Når du gennemgår døre og vinduer, er der særligt tre ting, der skal tjekkes. Læs mere

Vedligehold døre og vinduer

Gable Insurance AG administreres nu af PwC

Vi er i dag ved middagstid blevet bekendte med, at Gable Insurance AG er blevet sat under administration af Finanstilsynet i Lichtenstein. Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i Zürich er sat til at varetage forsikringstagernes interesser. Læs mere

Gable Insurance AG administreres nu af PwC